Current track

Title

Artist

Background

Маркетинг

Scheduled on

Понеделник 13:00 13:03
Понеделник 14:00 14:03
Понеделник 15:00 15:03
Понеделник 16:00 16:03
Сабота 13:00 13:03
Сабота 14:00 14:03
Сабота 15:00 15:03
Сабота 16:00 16:03
Сабота 17:00 17:03
Сабота 18:00 18:03
Сабота 19:00 19:03
Сабота 20:00 20:03
Сабота 21:00 21:03
Сабота 22:00 22:03
Сабота 23:00 23:03
Недела 13:00 01:03

Marketing

Tagged as
Економско пропагандна програма без која нашето радио не би можело да опстане. Емитуваме реклами на секој час во текод на денот и ноќта.

Економско пропагадна програма без која нашето радио не би можело да опстане. Емитуваме реклами на секој час во текод на денот и ноќта. Доколку сакате и вашата реклама да се емитува на нашето радио слобосно контакрирајте не.


Read more